povídání o mandalách:

povídání o mandalách

Mandala je obrazec vytvořený v  kruhu . Kruh znázorňuje božství a jeho nekonečnou moudrost, lásku a sílu a skrze symboly a obrazce v něm toto může proudit k bytosti, která si tuto mandalu vybrala.

Mandala je vždy vytvořena pro určitou bytost. Při tvoření mandaly je už předem dáno komu bude patřit a kdo jí potřebuje. Vždy přijde ten pravý čas a bytost.

V kruhu jsou zobrazeny ornamenty, symboly, obrazce a barvy a vše má svůj určitý smysl a svůj energetický úkol.

Bylo mnoho popsáno o účincích barev, ale toto ponejvíce souvisí s mandalami, které slouží pouze jako předloha a bytost si skrze ni odblokovává své emoce a svoje problémy. Tyto mandaly jsou neméně důležité a mají svoji důležitou roli v duchovní práci bytosti, která chce postoupit dále a chce na své cestě řešit aktivněji své problémy.

Každá mandala, je vytvořena  napojením se na světelné bytosti, které jsou prostředníky Boha samotného a je vlastně pouze jejich dílem. Bytost vytvářející tuto mandalu je pouze prostředníkem a byla vybrána, aby skrze ni mohlo být toto dílo vytvořeno. Nikterak nesní zasahovat do tvorby mandaly a musí si být vědoma tohoto a respektovat toto.

Proto každý prvek má mnoho možností na léčení a pomoc té dané bytosti. Určitá barva v určité mandale, pro určitou bytost může bytost v dané potřebné chvíli uklidnit, pokud je toto potřeba. Ale v jiné situaci pro stejnou bytost ji může povzbudit nebo aktivovat ji k nějaké činnosti. Vždy podle toho jak je potřeba. Vždy záleží na dané situaci, kterou bytost potřebuje vyřešit i na emocionálním prožitku, která bytost momentálně prožívá. Vše je totiž v pohybu a každá vaše myšlenka nebo reakce tvoří váš další vývoj a cestu. Je to možná neuvěřitelné, ale vše má svůj smysl a vše je řízeno zákony vesmíru, které v procesu žití na hrubších energiích nemůžeme pochopit.

Mandalu si bytost vybere intuitivně, kdy na ni zapůsobí barvy, obrazce nebo název. Bytost vybírá podle toho co potřebuje řešit podvědomě, aniž by toto vlastně věděla .Po tuto dobu na něj mandala působí ,na jemno-hmotné úrovni ho povzbuzuje, uklidňuje nebo aktivuje, vždy podle potřeby k úspěšnému vyřešení situace nebo problému.

Doba a délka léčení nebo řešení závisí na bytosti samé. Mandala jen podporuje , pomáhá a léčí a tím dodává potřebnou energii pro podporu k vyřešení situace nebo problému.

Mandala by měla být nejlépe pověšena v prostoru tak, aby přes její barvy mohlo proniknout světlo. Paprsky světla pak rozehrají symfonii barev a skrze každý paprsek světla může energie mandaly proudit k bytosti.

Pokud mandala splnila svůj úkol může si bytost tuto mandalu ponechat a použít ji jako obrázek. Mandala vždy bude bytost na jemno-hmotné úrovni povzbuzovat a pomáhat připomenutím, že danou situaci zvládla a vyřešila.

Pak nastává čas si pořídit mandalu novou -pokud má bytost potřebu a vědomí toho, že ji potřebuje. Někdy je dobré nechat nějaký čas na srovnání energie a přípravu pro další práci na sobě. Záleží na pocitech dané bytosti a jejím vývoji. Někdy nás bytosti světla nebo andělé nenechají odpočívat a podněcují nás znovu a znovu k další práci. Je dobré toto poslechnout, protože oni ví daleko více než můžeme tušit a znají náš plán žití a vedou nás skrze jednotlivé úkoly k tomu, aby jsme došli k cíli.

Pokud bytost má potřebu může si pořídit i více mandal, ale záleží na jaké duchovní úrovni bytost stojí. Z každé mandaly vyzařuje energie, která aktivuje a podněcuje bytost k řešení problémů a pokud tato bytost není dostatečně zralá mohlo by dojít k energetickému chaosu a mohlo by toto bytosti ublížit nebo ji zpomalit v řešení. Proto raději uvažte pokud si chcete pořídit několik mandal do své blízkosti.

Něco jiného je pokud v okolí je několik mandal a každá patří jiné bytosti. Pak tyto další mandaly nikterak neovlivňují jinou bytost než tu, která aktivovala energii mandaly.

Mandala působí jako přenašeč energie od Boha k nám a pomáhá nám na jemno-hmotných úrovních aniž o tomto vlastně víme. Působí a pomáhá nám řešit naše životní situace, které si na cestě svým životem máme prožít a řešit, tak, aby naše žití bylo v souladu s Božím plánem. Je to jedna z možností jak nám Bůh posílá svou pomoc. Záleží jen na nás jakou pomoc si vybereme. Je jich tolik a pro každého se najde některá z cest.

Proto pokud tě neoslovila mandala a její barvy hledej dál a nalezneš .Je tolik možností, kolik je bytostí a každá bytost která hledá najde ty správné dveře. Je třeba na ně zaklepat a bude ji otevřeno. Boží náruč obejme všechny bytosti které prosí .Ale ani Bůh nemůže rozhodovat za jinou bytost. Každá bytost se musí rozhodnou sama. Je nám dána možnost volby a tu Bůh jakožto stvořitel nejvíce respektuje.

A proto až najdeš- stačí říci PROSÍM a bude tě pomoženo a budeš nasměrován na cestu pomoci.