AKTIVACE A POUŽITÍ MANDALY A SVÍCNU:

AKTIVACE A POUŽITÍ MANDALY A SVÍCNU

.
Každá mandala je již aktivována.

Na mandalu se postačí pouze napojit.

Položte nebo podržte mandalu před sebou.

Navažte s ní oční kontakt a to tak,že se

zadíváte nejdříve do středu mandaly a pak na všechny

obrazce a barvy, které mandala obsahuje.

Poproste

NEJVYŠŠÍ BOŽSKOU PROZŘETELNOST

nebo

JEŽÍŠE ,BUDHU….....

A TAKÉ MANDALU

o spojení

Použijte vlastní slova,která nejlépe vyjádří vaši potřebu pomoci,

nebo jen požádejte o spojení.

Pak tuto mandalu dejte na vámi vybrané místo.

Tímto jste spojeni s mandalou a od této chvíle na vás působí.

Poděkujeme.

Stejným způsobem pracujeme také se svícnem.